Aanmelding

Het lidmaatschap van het Juridisch Genootschap Nijmegen staat open voor alle juristen werkzaam of woonachtig in de gemeente Nijmegen en nabije omgeving. De contributie voor het huidige verenigingsjaar bedraagt € 50,00 (inclusief de borrels en het jaarlijks diner). Geïnteresseerden zijn van harte welkom om vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen.

 

Om u aan te melden voor het lidmaatschap of voor het bijwonen van een bijeenkomst ter kennismaking, kunt u een e-mail sturen naar de secretaris mr. J.W.M. Hagelaars (secretarisjgn@dirkzwager.nl). Gelieve daarbij uw naam, uw contactgegevens en de organisatie waarvoor u werkzaam bent te vermelden.


Voor afmelding als lid kunt u zich per e-mail wenden tot de secretaris. Na ontvangst van de afmelding wordt uw lidmaatschap met ingang van het nieuwe verenigingsjaar beëindigd. Indien u zich na aanvang van een verenigingsjaar (dus na 31 juli) afmeldt, bent u voor het nieuwe verenigingsjaar contributie verschuldigd.