Programma

Lezing

Spreker: prof. mr. drs. M. Heemskerk

Onderwerp: Actualiteiten pensioenrecht (pensioenakkoord)

 

Algemene ledenvergadering

Lezing

Spreker: prof. dr. A.B. Terlouw

Onderwerp: Discriminatie op de verhuurwoningmarkt

 

Lezing

Spreker: mr. Th. C. de Graaf

Onderwerp: De ontwikkeling van de Raad van State en de functie van vice-president

 

Lezing

Spreker: ir. M. Corradin

Onderwerp: het ‘Dark Web’

Diner

 

Programma voorgaande jaren

2018/2019

Herijkiing van de juridische opleidingen

Modernisering van het burgerlijk bewijsrecht

Cold case Bosuil (Nicole van den Hurk)

Eerste ervaringen met bestuursrechtelijke afhandeling mijnbouwschade Groningen

 

2017/2018

Stervenshulp bij voltooid leven

Bescherming van Nederlandse bedrijven tegen vijandige overnames

Veranderingen in het huwelijksvermogensrecht

Drieluik actualiteiten bij de politie

 

2016/2017

Verkiezingen in de V.S.

Digitalisering van de rechtspraak; het project KEI

Rapport van de staatscommissie Herijking Ouderschap

Rechters in het Supreme Court van de V.S. ; Antonin Scalia

 

2015/2016

Aaibaarheidsfactor van het aanbestedingsrecht

Zwartspaarder, de nationale zondebok

Aansprakelijkheid van advocaten, curatoren en notarissen

"Sterven kan beter" en " Beschavende vorming in het onderwijs"

 

2014/2015

Oude zakelijke rechten

Cannabisteelt in nationaal en internationaal perspectief

Charles de Gaulle

Invulling van het burgemeesterschap en de ontwikkelingen binnen het burgemeestersambt

 

2013/2014

Wet normering topinkomens

Wraking

Faillissementsfraude

Het EHRM